Jiný

Jak často mám mluvit se ženou, o kterou se zajímám online?

To je složitá otázka, protože existuje mnoho faktorů, které mohou určit odpověď. Pokud vás zajímá žena, kterou jste potkali online , položte si několik věcí: Jak dlouho už jste chatování ? Je stejně pohotová jako ty? Už jste se osobně setkali?

Pokud jste někoho právě potkali, pak je každodenní konverzace příliš mnoho. I když žena reaguje, může být ohromena nebo vyděšená tím, kolikrát jí pošlete zprávu. Pokud jste ji několikrát osobně potkali a všechno proběhlo skvěle, pak vám každý den zasílání zpráv může pomoci ve váš prospěch.Ať tak či onak, buďte si vědomi toho, jak často žena odpovídá na vaše online zprávy a jak dlouho jí odpovídá. Pokud odepíše pouze jednou týdně, pak zjevně ne pošli jí sedmkrát zprávu týden. Pokud se k vám obvykle vrátí, když je doma z práce, pošlete jí zprávu blíže ke konci pracovního dne. Nezapomeňte být přemýšlivý a nikdy ctižádostivý.

^