Dámské Randění

Role pohlaví, genderová identita a sexuální orientace: Znáte rozdíl?

Pojmy genderová role, genderová identita a sexuální orientace se mohou zdát jako zaměnitelné pojmy, ale pravdou je, že všechny znamenají něco velmi odlišného.

A všechny znamenají něco velmi cenného váš vztah .

Role pohlaví.

Role pohlaví je definována aktivitami, které jsou tradičně spojovány s každým pohlavím.

Jak jste si pravděpodobně všimli, genderové role nejsou statické. Neustále se mění a liší se v různých kulturách.

Například ženy jsou tradičně primární pečovatelky a často připravují jídlo pro rodinu. Dnes tuto roli v rodině převzalo mnoho mužů, ale to neznamená, že jsou gayové nebo dokonce ženští.Rodová identita.

Genderová identita je pohlaví, které jedinec identifikuje nebo se cítí nejpohodlněji.

Pokud jde o sexuální identitu, je to prostě pohlaví, ke kterému je člověk sexuálně přitahován (běžně označovaný jako rovný, bisexuální nebo gay).

'Ženy i muži musí.'přizpůsobit se měnícím se genderovým rolím. “

Co to má společného s vaším vztahem?

Osoba, kterou jste zvolit datum and mate with will will have to have under the criteria you desire regarding gender role, gender identity and sexual identification.

Genderová identita a sexuální orientace mohou být u potenciálního partnera o něco snazší.

co se stalo rodině von trappů

Role pohlaví naopak vyžadují poznání někoho o něco lepšího. Mohou se zdát irelevantní, ale jsou pro váš vztah zásadní, zvláště pokud plánujete, že se v budoucnu stanete rodičem.

Ne všechny páry při plánování zohledňují genderové role soužití , manželství nebo děti.

Skutečnost, že se genderové role neustále mění, už rozhodování o tom, jak rozdělit zodpovědnost, nijak nesnadňuje.

Tradičně to byli muži, kteří pracovali a nosili těsto, zatímco ženy poskytovaly péči o dítě. Dnes je pracovní síla mnohem odlišná, přičemž ženy téměř převyšují počet mužů nad pracovní silou.

To znamená, že ženy i muži se musí přizpůsobit měnícím se rolím žen a mužů.

Výzkum naznačuje, že muži i ženy přijali rovnostářské role, pokud jde o domácí práce. Studie také ukázaly, že nesoulad postojů k genderovým rolím je spojen s menší manželskou spokojeností mužů a žen.

Sečteno a podtrženo: Diskutujte o svých genderových rolích s partnerem.

Ujistěte se, že se můžete dohodnout, abyste oba pochopili, kdo je za co zodpovědný, pokud jde o finance, domácí práce, výchovu dětí a dokonce i sex.

Pokud dáváte přednost tradičnímu vztahu, kde muž přináší domů výplatu, pak neočekávejte, že ve svém vztahu budete činit finanční rozhodnutí, i když je to dnes pro mnoho žen normou.

Moderní přechod k rovnostářským genderovým rolím v manželství je z nějakého důvodu všudypřítomnější. Podporuje štěstí a životní spokojenost.

Jedna studie zjistila, že páry, které sdílejí odpovědnost za placenou a neplacenou práci, uvádějí vyšší úroveň štěstí a spokojenosti se životem než u jiných modelů. Tvrdí to „ páry, které společně připravují jídlo, zůstávají spolu . “

S jakou genderovou rolí, genderovou identitou a sexuální orientací se ztotožňujete? Je to v souladu se sociálními normami? Níže mi dejte vědět, co si myslíte!

Zdroj fotografie: jeffhughes.ca.

^