Jiný

Rozbijte lesbický seznamovací kód s řečem těla

První jazyk, který se naučíte jako člověk, je řeč těla. Naučíte se číst výrazy tváře vaší matky a mimiku každého člověka, který se objeví, aby na vás zíral.

Tento první jazyk používáte stále, i když je většinou v bezvědomí.Podle toho víte, že je někdo nešťastný. Jo, ten výraz v její tváři. Přesně ten výraz v její tváři.kdy přišly kočky do Ameriky

Abyste skutečně využili hodnotu čtení řeči těla pro randění, musíte se naučit flirtování, která ženy používají. Vždy používáme své tělo ke komunikaci, jak se cítíme, nebo k vytváření předních signálů o tom, co chceme dělat.

Zde je několik těl, která říkají „Pojď sem!“

 • Naklonění hlavy, které vám odhaluje její krk
 • Její ruka prochází jejími vlasy (krátkými nebo dlouhými), aby je přišila, zatímco s vámi mluví
 • Během hodiny se na vás opakovaně dívá z celé místnosti s minimálně jedno, dvou- nebo třísekundovým zadržením. Je ještě lepší, když se na vás usměje.
 • Stále kolem vás prochází a zpomaluje.
 • Stále přichází, ať jste kdekoli, abyste mluvili s ženami ve vašem okolí, a dívá se vám do očí, zatímco mluví s někým jiným.
 • Je se skupinou žen, ale stojí tak, aby její pupík směřoval k vám.

'Pokud to dává signál.' říkáodkud se vzal hvězdou posázený banner

„Pojďte sem!“ A pak jděte tam. “

Zde je několik „No go!“ naráží, že do vás není:

 • Když se přiblížíš, otočí se k tobě zády.
 • Když se umístíte, abyste zachytili její pohled, nebude vás držet. Okamžitě odvrátí pohled.
 • Její pupík je otočen směrem jiná žena a zůstane tam.
 • Během rozhovoru (stojícího nebo sedícího) jsou její nohy umístěny tak, aby se od vás vzdálily.
 • Když stála a mluvila, ustoupila od vás a přiblížila se.

Když čtete její řeč těla, pokud dává otevřený signál řeči těla, který říká „Pojď sem!“ pak vstaňte do vnitřností a jděte tam. Představte se a začněte konverzovat.

kdy byla druhá smlouva pevnosti Laramie

Pokud vám dá „No go!“ pak se můžete zachránit hádáním a přemýšlením. Není do tebe . Pokračujte a hledejte ženu, která vám dává narážky „pojďte sem“.Mám to? Teď to udělej!

Zdroj fotografie: amberpagewrites.com^